Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: Sơn Hạ, Sơn Hà, Quảng Ngãi
Điện thoại: (0255) 3881334
 • Nguyễn Thị Xuân Nam
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Nơi sinh: Sơn Thủy- Sơn Hà- Quảng Ngãi

   Nơi thường trú: Sơn Thủy- Sơn Hà- Quảng Ngãi

 • Nguyễn Thị Ánh Tuyến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Nơi sinh: Sơn Hạ- Sơn Hà- Quảng Ngãi

   Thường trú tại: Sơn thủy- Sơn Hà- Quảng Ngãi